logo

Glädje och förståelse i matematiken!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Pelejä Matikkalinkkejä Kirjallisuutta ja tutkimustietoa Matikkamaa Koulutusta Kirjoja opetuksen tueksi Kokeita ja kartoituksia Yhteystiedot På svenska
Matteinfo på svenska Fortbildningar MAVALKA på svenska Traggelprov 0-20 och 0-200 MAKEKO-testerna på svenska ALVA: Kartläggning av färdigheter i yrkesmatematik

3.8.2016

© 2016 Hannele Ikäheimo

Välkommen till mina mattesidor på svenska

Opperi slutar, men utvecklingen fortsätter

Jag avslutade verksamheten av Opperi Oy Ab i december 2013. Under Opperis 26 år har det varit möjligt att förverkliga många idéer. Nu är tiden mogen för andra företag att ta över förlagsverksamheten och försäljningen av Opperis produkter: MAVALKA och böckerna ges ut av Early Learning Oy och ALVA ges ut av Kokko Team Oy OPIKKO. Försäljningen av MAKEKO är avslutad på grund av att SanomaPro ger ut en förnyad elektronisk version eMAKEKO 1-9 på finska från och med hösten 2014. Författarna är fortfarande Hannele Ikäheimo, Hellevi Putkonen och Eija Voutilainen.

Jag fortsätter som fortbildare och upprätthåller Opperis www-sidor. Info på svenska finns här, och också finns det några videofilmer på YouTube. Det känns viktigt att koncentrera sig på innehållet av matematikundervisningen.


Hannele Ikäheimo


Hannele Ikäheimo

Bild: Jukka Pääkkönen

Kontaktuppgifter


Hannele Ikäheimo
fortbildare och sakkunnig i matematikundervisning
Dragonvägen 9 A 4
00330 HELSINGFORS
+358 400 480478
hannele.ikaheimo [at] opperi.fi
www.opperi.fi

När du vet, börjar du tro.
När du gör, blir du övertygad.


Hannele Ikäheimo är lärarfortbildare och läromedelsförfattare och hon är tvåspråkig (finska och svenska). Hennes utbildning är lärare i matematik och psykologi samt speciallärare.

Hannele Ikäheimo har jobbat i Helsingfors som lärare i matematik och psykologi samt redaktör för läroböcker i matematik, i Jyväskylä som forskningsassistent samt lärare på matematikkliniken, i Sverige som lärare för finska elever, i Helsingfors som speciallärare och speciallärare i matematik samt konsulterande lärare i Matikkamaa (Mattelandet).

Hannele Ikäheimo uppfann idén om Matikkamaa & Mattelandet tillsammans med Anni Lampinen, Karin Kairavuo och Hannu Korhonen.


Mattelandet på svenska finns i Esbo: Mattelandet i Esbo

På finska finns flera Matteländer i olika städer, se här.


Till början Till framsidan