logo

Iloa ja ymmärrystä matematiikkaan!

Etusivu Opetusvinkkejä Välineitä Kirjoja Kokeita ja kartoituksia Yhteystiedot På svenska

Päivitetty 19.9.2022

hannele.ikaheimo@opperi.fi

© 2022 Hannele Ikäheimo

Kokeita ja kartoituksia

Kaikista näillä sivuilla olevista kokeista, junnauksista ja kartoituksista kerrotaan Hannele Ikäheimon käsikirjassa Matematiikan osaaminen vahvaksi (ELLI 2021).

Matematiikan osaaminen vahvaksi -materiaalikirjan kokeet

Käsikirjassa käsitellään osaamisen varmistamisen ja korjaavan opetuksen periaatteet ja ohjeet eriyttävästä opetuksesta. Siellä on myös kerrottu eri ikäisistä oppilaista, joiden taidot on selvitetty ja selostettu heille tehdystä korjaavasta opetuksesta.

Matematiikan osaaminen vahvaksi -käsikirja Materiaalikirja

Käsikirjasta löytyvät oppimisen tukena ja osaamisen varmistamisessa käytettävien junnausten ja kartoitusten periaatteet ja ohjeet niiden käyttöön. Ne ovat kopioitavissa erillisestä Materiaalikirjasta, jossa on lyhyet ohjeet oppilaille.

• Lukukäsitejunnaukset
• Stategiajunnaukset
• Päässälaskujunnaukset
• Kymppikartoitukset
• Mittayksikkökartoitukset


Lue myös artikkeli Ota selvää, mitä oppilaat osaavat ja suunnittele korjaava opetus, jotta oppilaiden matematiikan osaaminen tulee vahvaksi.

Myös ELLI-kustantajan sivuilta löytyy tarkkaa tietoa.
Alla olevat, aiemmin Opperin julkaisemat kartoitukset ovat siirtyneet uusien kustantajien julkaisemiksi:

MAVALKA – Matematiikan valmiuksien kartoitus

MAVALKA – Matematiikan valmiuksien kartoitus

Tekijät: Anni Lampinen, Hannele Ikäheimo ja Marja Dräger
Kustantaja: ELLI Early Learning Oy

MAVALKAon eskariin ja ensimmäiselle luokalle tarkoitettu matemaattisten valmiuksien kartoitus. MAVALKASSA kolme eri tasoista kartoitusta sekä tarkat ohjeet kartoituksen tekemiseen.  Ideaalitilanteessa MAVALKA tehdään kolme kertaa: eskarin alussa, eskarin lopussa ja koulun alussa.

MAVALKAn opettajan ohje sisältää kartoitusohjeiden lisäksi hyvät perustiedot kartoituksen perusteista sekä matematiikan oppivaikeuksien syistä.
MaKeKo 1–9 – Kompassi-digikokeet

MaKeKo 1–9 – Kompassi-digikokeet

Tekijät: Hannele Ikäheimo, Hellevi Putkonen ja Eija Voutilainen
Kustantaja: Sanoma Pro Oy

Sähköinen MaKeKo luokille 1–9 tehtiin, koska vanha MAKEKO oli vanhentunut, ja se oli ollut saatavilla pelkästään paperiversiona.

MaKeKo on lyhenne sanoista matematiikan keskeisen oppiaineksen kokeet. Kokeiden avulla voidaan arvioida, miten opetuksen keskeiset tavoitteet on saavutettu. MaKeKo tarjoaa tukea opetuksen suunnitteluun.

Kokeet on laadittu kullekin perusopetuksen luokka-asteelle. Esimerkiksi koe 6/7 kattaa 6. luokan keskeisen oppiaineksen ja se on suunniteltu pidettäväksi 6. luokan loppupuolella tai lähtötasotestinä 7. luokan alussa. Koe on jaettu aihekokonaisuuksiin matematiikan sisältöalueiden mukaisesti. Kokeiden avulla opettajan on mahdollista tunnistaa aukot matemaattisten käsitteiden ymmärtämisessä ja tarjota tukea ajoissa.
ALVA – Ammattilaskennan valmiuksien kartoitus

ALVA - Ammattilaskennan valmiuksien kartoitus

Tekijä: Hannele Ikäheimo
Kustantaja: OPIKKO Oy

ALVA sopii peruskoulun luokille 8–9, lukion alkuun ja ammatillisiin opintoihin. ALVA on olemassa sekä sähköisenä että paperisena versiona. Opettajan ohjeisiin kuuluu runsaasti materiaalia korjaavaa opetusta varten.Etusivulle